VIDEO NADZOR I ALARMNI SISTEMI

Intervencije i patrole

Interventa patrola se prilagođava potrebi zaštite samog objekta, a podrazumea izlaske na intervencije i noćne obilaske šticenih objekata i preventivne svrhe. Ukoliko je moguće objekat zaštiti alarmnim sistemom to se čini sa tim da dojava alarmnog stanja iz monitoring centra ide upravo interventoj patroli

Planiranje instalacija i odrzavanje

Instalaciju sistema vrse naši licencirani instalteri sa višegodišnjim iskustvom u poslu. Takodje naš interventi serviserski tim je na raspolaganju 24h za popravke. U okviru usluga dobijate mesečni izvestaji i pregled ulazaka/izlazaka, otvaranja/zatvaranja i slicnih aktivnosti na objektu.

Dodatne usuge i oprema

Svaki paket monitoringa se može nadograditi opremom koja je potrebna(pametni katanci, detektori…) Kao i da se dodatno ubace video verifikacije, intervencije na terenu i redovno održavanje sistema.

Garancija

Obezbedjuje se korisnicima ove usluge apsolutna garancija na alarmni sistem za sve vreme trajanja ugovora o daljinskom nadzoru alarmnog istema.
Naše usluge

SPECIJALIZOVANI SMO ZA ZAŠTITU GRAĐEVINSKIH POLIGONA I OBJEKATA NA OTVORENOM

ZAŠTITA GRADILIŠTA

Obezbeđenje objekata koji su u izgradnji, kao i drugih građevinskih objekata poput mostova, trasa puta, deponija, pruga, predstavljaju veliki izazov a samim tim i uslovljavanje obaveza i zadataka obezbeđenja.

Osnovni zadatak radnika obezbeđenja u zaštiti gradilišta je odvraćanje i sprečavanje potencijalnih radnji i upozoravanje, kako do istih nebi došlo. Zaštitia i obezbeđenje gradilišta je naš osnovni posao.

Kroz rad u proteklom periodu smo se specijalizovali za obezbeđenje građevinskih firmi i njihovih gradilišta.

LIČNA BEZBEDNOST GRADITELJA

Ne postoji ni jedna oblast rada koja je toliko podložna najrazličitijim opasnostima. Bezbednost na gradilištu treba da bude prioritet, kako bi se svi potencijalni uzroci nastanka vanrednih događaja sveli na minimum.

U zavisnosti od zahteva klijenata i dobijenih ovlaštenja, pored poslova obezbeđenja objekata – gradilišta, radimo i kontrolu svih propisanih bezbednosnih mera zajedno sa licima za bezbedan rad firme koja nas angažuje. U našem sastavu imamo licencirano lice za bezbednost i bezbedan rad.

IZRADA PROJEKATA PLANIRANJE

Izrada projekata i planiranje je primarna faza svakog procesa upravljanja. Projekt i planiranje je jedinstven proces, sastavljen od niza aktivnosti definisan početkom i krajem.

Svaka od planiranih aktivnosti unutar jednog projekta ima za cilj zadovoljavanje ukupnih potreba klijenta. U izradi projekta pristupamo krajnje odgovorno, što nam daje veliki niz mogućnosti da svaki postavljeni zadatak isplaniramo sa svim obavezama po mestu i vremenu, a samim tim i ispunjenje svih zahteva klijenta.

Upravo izrada projekta i planiranje u mnogome je razlog našeg angažovanja na mnogim poslovima u sklopu naše delatnosti.

Neki od naših

Projekata

Obezbeđenje objekata na komunikacijama 

Integral Banjaluka 

 • Asfaltne baze
 • Objekati i mehanizacija na trasi
 • Ronilačko spasilačka služba  

Obezbeđenje proizvodnih objekata

Monikom, Mak Trade

 • Proizvodne hale
 • Skladišta repro materijala i gotovih proizvoda
 • Kontrola protoka lica i vozila 

Obezbeđenje građevinskih objekata 

Energoprojekt, Europolis 

 • Gradilišta
 • Skladišta opreme i materijala
 • Betonske baze

Obezbeđenje železničkih objekata

China Railway

 • Skladišta železničkih konstrukcija
 • Mehanizacija na trasi

10 + 12 =

Adresa

Bulevar Peka Dapčevića 51
11051, Beograd – Voždovac